Nasze Projekty

Powrót do strony głównej

Projekt Aktywnie przez życie

Z doniosłych naszych osiągnięć w roku 2015 było zaangażowanie się w ministerialny projekt pod nazwą „Aktywnie przez życie”. Przybliżając Państwu niniejsze zadanie realizacji projektu pozwolę sobie pokrótce zreferować. Oferta złożyliśmy w lutym 2015 do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego projektu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS). Wyniki naboru ogłoszono w marcu. Nasz projekt zajął 53. pozycję na 1.668 złożonych wniosków w priorytecie II i otrzymał dofinansowanie na wszystkie zaplanowane w projekcie zadania. Na początku kwietnia otrzymaliśmy na uroczystym spotkaniu zaproszonych stowarzyszeń z trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w urzędzie miejskim w Tarnowie promesę od Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Od kwietnia rozpoczęliśmy, zgodnie z harmonogramem, realizację projektu. Rozpoczęliśmy od zrekrutowania 60 osób w wieku 60+. Zakwalifikowane osoby brały udział w zajęciach grupowych: nauka pływania, zdrowy kręgosłup, Nordic Walking oraz j. angielski. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli także udział w minimum 3 z 7 zorganizowanych wycieczek do Zakopanego, Muszyny, Krynicy, Szaflar, Białki i Bukowiny Tatrzańskiej, a także w festynie integracyjnym w Feleczynie (24.09.2015). Każdy uczestnik odbył także dwa indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane pod kątem promocji wolontariatu.

Do góry