Władze

Powrót do strony głównej

Zarząd:


Zygmunt Kurdziel – wiceprezes
Janina Marczyk – Musiał – sekretarz
Marek Zelis – skarbnik
Kazimierz Śnieżek – członek

Komisja Rewizyjna:

Henryk Oboza – przewodniczący
Maria Teresa Smajdor – członek
Irena Sowa – członek

Do góry